|Rozwój biznesu przez wymianę kontaktów i budowanie relacji|

Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej ma na celu skupienie lokalnych przedsiębiorców i ułatwianie wymiany kontaktów między nimi. Spotkania klubowe tworzą odpowiednią atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń. Działania Klubu nastawione są na inicjowanie, rozwój i zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich.Posiadamy bazę ponad 500 przedsiębiorców, a dzięki współpracy z Klubami biznesu w całej Polsce poszerzamy możliwości pozyskiwania nowych kontaktów. Podczas rocznej aktywności Klubu odbyło się 10 spotkań Giełdy Kontaktów, a do grona Klubowiczów zostało zaproszone 25 firm.