PARTNERZY

UMOWA RAMOWA POWOŁUJĄCA INSTYTUCJĘ PARTNERSTWA LOKALNEGO W POWIECIE KŁODZKIM

06.04.2017, na VII Giełdzie Kontaktów, która odbyła się w Hotelu Zieleniec została podpisana Umowa ramowa powołująca Instytucję Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Kłodzkim. Partnerami w umowie byli: Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki, Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka, Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej Sp. z o.o., Cechem Rzemiosł Różnych i małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

POROZUMIENIE MIĘDZY KLUBEM BIZNESU ZIEMI KŁODZKIEJ,

A  TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KŁODZKIEJ