Nasi partnerzy

Partnerstwo lokalnego - Powiat klodzki

Umowa ramowa powołująca instytucję partnerstwa lokalnego w powiecie kłodzkim

06.04.2017, na VII Giełdzie Kontaktów, która odbyła się w Hotelu Zieleniec została podpisana Umowa ramowa powołująca Instytucję Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Kłodzkim. Partnerami w umowie byli: Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki, Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka, Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej Sp. z o.o., Cechem Rzemiosł Różnych i małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Porozumienie KBZK i TMZK

Porozumienie między Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej, a Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej

Porozumienie KBZK i IGEŚ

Porozumienie o współpracy podpisane między Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej, a Izbą Gospodarczą Europy Środkowej

Na listopadowej Giełdzie Kontaktów Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej i Izba Gospodarcza Europy Środkowej podpisali Porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć wspomagających oraz promujących przedsiębiorczość, promocja i wsparcie działań społecznej odpowiedzialności biznesu dla przedsiębiorców, wspieranie działań zmierzających do wdrożenia nowych technologii i innowacji.
Porozumienie jest przypieczętowaniem dotychczasowej współpracy i wzajemnego wsparcia podmiotów oraz motorem do realizacji kolejnych przedsięwzięć