O Nagrodzie

Statuetka „Perełka Ziemi Kłodzkiej”

Coroczna nagroda gospodarcza przyznawana przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej

Perełki rozdawane są podczas uroczystej Wielkiej Gali Biznesu, organizowanej przez Klub. Nagradzane są firmy z wieloletnim stażem i doświadczeniem w 5 kategoriach:
Statuetka wykonana jest z dolnośląskiego serpentynitu, skały metamorficznej pochodzącej z przeobrażenia skał skorupy oceanicznej praoceanu „Rheic”. Wiek tych skał określa się na ok.450 milionów lat. W wyniku kolizji kontynentów, w późnym paleozoiku, skały te zostały przyłączone do skorupy kontynentalnej i obecnie odsłaniają się w kilku miejscach w Sudetach. Dodatkowo zwieńczeniem statuetki jest kula ze szkła kryształowego, nawiązująca do tradycji wyrobów szklarskich na Ziemi Kłodzkiej. Nadanie kształtu i szlif statuetki, wykonane zostały ręcznie, zgodnie z rzemieślniczymi technikami obróbki kamieni.

Zgłoś firmę do konkursu