PEREŁKA ZIEMI KŁODZKIEJ

Organizator:

Współorganizatorzy:

Patronat honorowy:

Sponsorzy:

PEREŁKA ZIEMI KŁODZKIEJ – KONKURS

Nagroda gospodarcza „Perełka Ziemi Kłodzkiej” ma charakter honorowy. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom i lokalnym firmom. Celem nagrody jest promocja lokalnych usług , wyrobów i przedsiębiorstw dobrze postrzeganych na skalę lokalną lub szerszą, działających na terenie Ziemi Kłodzkiej, dlatego w tej edycji uczestnicy nie ponoszą odpłatności za udział. Organizatorem konkursu jest Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie zgłoszenia do konkursu w postaci ankiety – Link do ankiety.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach :

1) Najlepszy produkt

2) Najlepsza usługa

3)Najlepsza technologia

4) Najlepsza inwestycja

5) Najlepsza firma rodzinna

Można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii, jedna ankieta dotyczy tylko jednej kategorii.

Ankiety przyjmowane są w formie elektronicznej, na adres e-mail : klubbiznesyziemiklodzkiej@gmail.com lub dostarczone pod adres 57-300 Kłodzko ul. B. Getta 1/2 Ostateczny termin składania ankiet upływa 10 września 2018r. W kapitule zasiądą przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, oraz władz samorządowych. Współorganizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka oraz Wójt Gminy Kłodzko, a Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez Lożę Dolnośląską BCC, oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Laureaci otrzymują certyfikat oraz statuetkę i mają prawo używania tytułu „ Laureat Nagrody Perełka Ziemi Kłodzkiej 2018r.” we wszystkich materiałach firmowych oraz reklamowych. Nagrody Perełki Ziemi Kłodzkiej zostaną wręczone w sposób uroczysty na Gali zorganizowanej przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!