PEREŁKA ZIEMI KŁODZKIEJ

Organizator:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Sponsorzy:

Nagroda Gospodarcza PEREŁKA ZIEMI KŁODZKIEJ

Nagroda gospodarcza „Perełka Ziemi Kłodzkiej” ma charakter honorowy. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom i lokalnym firmom. Celem nagrody jest promocja lokalnych usług, wyrobów i przedsiębiorstw dobrze postrzeganych na skalę lokalną lub szerszą, działających na terenie Ziemi Kłodzkiej, dlatego w tej edycji uczestnicy nie ponoszą odpłatności za udział. Organizatorem konkursu jest Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie zgłoszenia do konkursu w postaci ankiety – Link do ankiety.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach :

1) Najlepszy produkt

2) Najlepsza usługa

3)Najlepsza technologia / inwestycja

4) Firma rodzinna

5) Działania na rzecz lokalnej społeczności

Można zgłosić się do więcej niż jednej kategorii, jedna ankieta dotyczy tylko jednej kategorii.

Ankiety przyjmowane są w formie elektronicznej, na adres e-mail: klubbiznesuziemiklodzkiej@gmail.com lub dostarczone pod adres 57-300 Kłodzko ul. B. Getta 1/2 Ostateczny termin składania ankiet upływa 15 września 2019r.

W kapitule zasiądą przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, oraz władz samorządowych.

Współorganizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta Kłodzka oraz Wójt Gminy Kłodzko, a Patronatem Honorowym wydarzenie zostało objęte przez Lożę Dolnośląską BCC, oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Laureaci otrzymują certyfikat oraz statuetkę i mają prawo używania tytułu „Laureat Nagrody Perełka Ziemi Kłodzkiej 2019r.” we wszystkich materiałach firmowych oraz reklamowych. Nagrody Perełki Ziemi Kłodzkiej zostaną wręczone w sposób uroczysty na Gali zorganizowanej przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!